Баруун 4 зам, Элба дэлгүүрийн зүүн хойно, Ренталон 300а, УБ хот, МУ

Бодит түүх – 3

Энэхүү бодит түүх ярилцлагыг ярилцагчийн албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр дуу хоолойг өөрчлөн нийтлэсэн болно.