Баруун 4 зам, Элба дэлгүүрийн зүүн хойно, Ренталон 300а, УБ хот, МУ

Эв нэгдлийн тунхаг бичиг

Эв нэгдлийн тунхаг бичиг

А.А-ийн ирээдүйд бид дараахь зүйлийг амлая

Нөхөрлөлийнхөө нийтлэг эрх ашгийг нэгдүгээрт тавин

Нэгдмэл байдлаа улам бэхжүүлнэ.

Учир нь, А.А-ийн нэгдмэл байдлаас бидний аж амьдрал шалтгаална,

Шинээр хүрэлцэн ирэгсдийн амьдрал ч мөн адил шалтгаална.