Баруун 4 зам, Элба дэлгүүрийн зүүн хойно, Ренталон 300а, УБ хот, МУ

Zoom-р уулзалтын өрөө үүсгэх, нэвтэрч орох заавар

Энэхүү бичлэг нь Youtube хэрэглэгчийн оруулсан заавар бичлэг бөгөөд “Монголын АА нийгэмлэг” нь ямарнэг зохиогчийн эрх эзэмшихгүй болно.