Баруун 4 зам, Элба дэлгүүрийн зүүн хойно, Ренталон 300а, УБ хот, МУ

Бүлгүүдийн хаяг /газрын зургаар/

  • Та газрын зургийн зүүн дээд талын товч  дээр дарж бүлгийн жагсаалтыг харах боломжтой.
  • Хэрэв та гар утаснаас орж байгаа бол Full screen буюу Дэлгэц дүүрэн харах  товч дээр дарж харвал илүү эвтэйхэн байх болно.
  • Бүлгийн байр тус бүрийг цэнхэр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэсэн. Цэг бүрийг томруулж харвал уулзалт тус бүрийн байрыг яг эгц дээр нь заасан болно.
  • Улаанбаатар болон Орон нутаг дахь бүлгүүдийг тус тусад нь оруулсан болно.

Коронавирусын тархалттай холбоотойгоор зарим бүлгүүд үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа болно.

Улаанбаатар хотын АА бүлгүүд

Орон нутаг дахь АА бүлгүүд