Category: .

Архичид Аминчлахуй

15,000

Архичид Аминчлахуй ном нь(Том Ном гэж бүлгийн хүрээнд нэрлэдэг) архинаас
гарах гол тулгуур ойлголтуудыг гаргасан, архидалт гэх өвчнийг даван туулсан
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн түүхийг өгүүлдэг юм.
А.А-гийн түүхэн замнал болон анхны үүсгэн байгуулагчид өнөөдрийг хүртэл
амжилттай хэрэгжиж буй энэхүү энгийн бөгөөд гайхамшигтай хөтөлбөрийг хэрхэн
хэрэгжүүлж архины хамааралтай хүмүүсийг эдгэрэхэд нь тусласан тухай өгүүлдэг
болно. “Anonymous Alcoholics” -ийн эхний гурван хэвлэлт нь ойролцоогоор 21
сая хувь тараагдсан байдаг. А.А-гийн Ерөнхий Үйлчилгээний Хорооноос батласан
уг ном нь А.А-гийн хөтөлбөр, алхам, уламжлал болон хувь хүмүүсийн бодит
түүхүүдийн талаар дэлгэрэнгүй тусгагдсан байдаг.

Үнэ: 15000 /Хүргэлтийн үнэ нэмэгдэнэ/

Alcoholics Anonymous Mongolia GSO
Монголын Архичид Аминчлахуй нийгэмлэг